De jury

  Stichting HeArtpool zoekt voor elke jury een nationale / internationale voorzitter. Deze benoemt zelf drie juryleden om genomineerden voor te dragen en de laureaat te kiezen.
  De winnaar van de voorafgaande prijs is tevens jurylid.

  • Administratie / Secretariaat:
  • Deldenerstraat 105
  • 7551 AD ┬áHengelo
  •  
  • E info@heartpool.nl
  • IBAN NL38RABO0397520018
Klik voor een vergroting & meer foto's

2008 - Marc Bijl

Beeldend kunstenaar Marc Bijl heeft uit handen van juryvoorzitter Rein Wolfs de Wolvecampprijs 2008 mogen ontvangen.

 

Juryrapport Wolvecampprijs 2008

Het oeuvre van Marc Bijl is mediaal gezien zeer divers samengesteld. In veel werken worden schilderkunstige middelen naast andere - sculpturale, filmische en installatieve - middelen gebruikt. De laatste jaren ontstaan echter steeds meer werken, die als primair schilderkunstig kunnen worden beschouwd. Met zijn herijking van modernistische verworvenheden uit de schilderkunst (Mondriaan, Newman e.a.) ontwikkelt dit vaak rebelse oeuvre zich buitengewoon sterk. Een kunsthistorisch vocabulaire wordt telkens op een typische expressieve ‘Bijl’-manier opnieuw ingevuld. Met zijn presentatie ter gelegenheid van de Wolvecampprijs weet Marc Bijl op overtuigende wijze met behulp van schilderkunst een eigen werkelijkheid te creëren. Zijn ruimte is op een bijzondere manier ‘geladen’. Referenties naar het modernisme krijgen door de toevoeging van tekstfragmenten in de vorm van graffiti een haast romantische kwaliteit. De afzonderlijke elementen versterken elkaar en vormen de bouwstenen voor een sterke belevingswereld. Marc Bijls kunst is dynamisch en meeslepend, rebels en romantisch. Kassel, Rein Wolfs.

 

Marc Bijl

Hij is een Nederlandse kunstenaar die woont en werkt in Berlijn . Van 1992 tot 1997 studeerde Marc Bijl aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in 's-Hertogenbosch . In 1996 studeerde hij een jaar bij Glasgow School of Art. Zijn werken zijn gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken en het gebruik van symbolen en regels. Dit kan leiden tot interventies in de publieke ruimte, sculpturen of installaties die ondermijnen of onderstrepen deze waarneming van de wereld In 2004 won hij de Charlotte Köhler Prijs.