• Administratie / Secretariaat:
    • Deldenerstraat 105
    • 7551 AD ┬áHengelo
    •  
    • E info@heartpool.nl
    • IBAN NL38RABO0397520018

HeArtfund, steun voor jong schilder talent

donderdag 06 september 2018

HeArtfund, steun voor jong talent

Een pas afgestudeerde beeldend kunstenaar verdient een steuntje in de rug. Beginnende beeldende kunstenaars merken het allemaal: het is moeilijk om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Wil je als zelfstandig beeldend kunstenaar verder dan wordt meteen én kunstenaarschap én ondernemerschap gevraagd. Het is razend moeilijk om meteen in het eigen onderhoud te kunnen voorzien.

HeArtfund wil concrete steun leveren. Daarom heeft de Stichting HeArtpool in 2007 het initiatief genomen om jaarlijks één pas afgestudeerde beeldend kunstenaar aan de AKI/Artez concreet te ondersteunen voor en periode van één jaar. Met een financiële bijdrage uit het Heartfund wordt de door Heartpool geselecteerde beeldend kunstenaar in het eerste jaar op weg geholpen naar hopelijk een zelfstandig bestaan als professioneel beeldend kunstenaar.

Werk en professie 

De ondersteuning uit het HeArtfund kan gebruikt worden voor het ter beschikking stellen van werkruimte inclusief alle kosten voor huur, gas, water en licht, een eenmalige basisvergoeding en een maandelijkse bijdrage in de materiaalkosten voor de kunstenaar. Het kan ook gebruikt worden voor in te roepen hulp, advies of begeleiding bij de start van zijn of haar kunstenaarschap. De ondersteuning vanuit Heartfund gaat ook altijd in samenwerking met Woningcorporatie Welbions en gevestigde kunstenaars.

Tentoonstelling en publicatie 

Het ondersteuningsjaar wordt met inzet vanuit HeArtpool afgesloten met een solotentoonstelling en een publicatie van het gemaakte werk uit die periode. Ook hierdoor wordt de beginnend kunstenaar nog eens goed gepositioneerd voor het professionele vervolg van haar of zijn loopbaan als zelfstandig beeldend kunstenaar.

Terug naar het overzicht