Structureel en incidenteel


  Deelnemers
  De financiële basis zijn de bijdragen van de deelnemers. Elk jaar een substantieel bedrag afhankelijk van het aantal deelnemers, maar maximaal 67; de leeftijd van Theo Wolvecamp. Hierdoor kunnen we o.a. ook educatieve activiteiten ontwikkelen, zoals bij de tentoonstellingsreeks 'Achter de Basiliek'.
   
  Derden
  Een structurele jaarlijkse bijdrage van de gemeente Hengelo maakt het mogelijk de continuïteit en de noodzakelijke kwaliteit van de Wolvecampprijs te garanderen en Hengelo, Twente zo op de kaart zetten.

  Daarnaast zijn er diverse bronnen van inkomsten, voor het merendeel incidentele subsidies en sponsorbijdragen, veelal gericht op specifieke activiteiten, mede ook afhankelijk van de doelstellingen van de betreffende organisatie.

  • Administratie / Secretariaat:
  • Deldenerstraat 105
  • 7551 AD ┬áHengelo
  •  
  • E info@heartpool.nl
  • IBAN NL38RABO0397520018

Sponsoren

Wie maken de activiteiten van HeArtpool mogelijk

Een klein stichtingsbestuur met daar om heen commissies die de diverse activiteiten organiseren. Zij vormen daarmee een grote groep vrijwilligers die zich breed inzet voor de beeldende kunst in Hengelo, Twente.

Gemeente Hengelo

Hengelo is een plaats en gemeente in de landstreek Twente en de provincie Overijssel. De gemeente telt 80.683 inwoners. Daarmee is Hengelo een middelgrote Nederlandse plaats

Fuldauerstichting, Lokaal Fonds Hengelo

De stichting heeft ten doel het verlenen van faciliteiten aan instellingen die zich richten op algemeen maatschappelijk belang, in de breedste zin van het woord. De stichting doet dit door geldleningen en subsidies te verstrekken en indien nodig garant te staan.

Roelvinkfonds

De activiteiten van Stichting Roelvink Fonds vinden (onder andere) plaats in de branche: Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg). Deze branche heeft als hoofdcategorie: 'Overige' en is in dit geval verder onderverdeeld bij: 'Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs'.

Houtmaat fonds

Het scheppen en in stand houden van en verlenen van financiële steun aan vormings-en recreatiemogelijkheden voor de jeugd in en buiten Hengelo (Overijssel).

Morssinkhof beton

De Morssinkhof Groep is fabrikant van betonnen GWW- en sierbestratingproducten én leverancier van straatbakstenen en gevelstenen.

Provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten besturen de provincie Overijssel en Provinciale Staten controleren of dit wel goed gebeurt. Maar wie zorgt ervoor dat wat er in de provincie wordt besloten, ook wordt uitgevoerd? Dat doen de provinciale ambtenaren.

Strobos metaal

Strobos Metaal is al meer dan 45 jaar gespecialiseerd in r.v.s en cortenstaal