Jaarlijkse bijdrage

  Een jaarlijkse schenking van minimaal € 550.00 per deelnemer (inclusief partner) vormt de basis voor het deelnemerschap. Voor alleengaanden is het bedrag minimaal € 295.00. Zowel voor particulieren als voor ondernemers is de schenking fiscaal aftrekbaar (HeArtpool is voor de fiscus een ANBI-instelling). Het totale bedrag wordt  besteed aan openbare culturele activiteiten in de gemeente Hengelo.

  De gemeente Hengelo ondersteunt de stichting met een jaarlijkse bijdrage van € 14.500.--

  • Administratie / Secretariaat:
  • Deldenerstraat 105
  • 7551 AD ┬áHengelo
  •  
  • E info@heartpool.nl
  • IBAN NL38RABO0397520018

Deelnemer van de Stichting HeArtpool worden?

Doelstelling

De Stichting HeArtpool heeft als doel “het stimuleren van de beeldende kunst in het algemeen en in Hengelo in het bijzonder”.

Historie

Enkele in de beeldende kunst geïnteresseerde inwoners van Hengelo e.o. namen eind 1996 het initiatief tot de oprichting van Stichting HeArtpool met de bovenstaande doelstelling. Op 3 februari 1997 werd de Stichting notarieel vastgelegd. De gekozen naam HeArtpool werd gekozen enerzijds als een samentrekking van “Hengelo” en “Art”, anderzijds bracht de naam tot uitdrukking dat bundeling van een aantal particulieren nodig was om de doelstelling te kunnen bereiken. Dat er een voedingsbodem was voor dit type initiatief kwam mede omdat de stad Hengelo een behoorlijk track-record had opgebouwd betreffende kwalitatief hoogstaande professionele schilders die in de stad leefden en werkten, waaronder Theo Wolvecamp (1925-1992). Lees meer >>

Deelname

Deelname aan de activiteiten van de stichting staat open voor particulieren en ondernemers die wonen en/of werken tussen Regge en Dinkel. Het aantal deelnemers is maximaal zevenenzestig (67). Basis voor het deelnemerschap aan HeArtpool is een jaarlijkse schenking van minimaal € 550.00 (2 personen), voor alleengaanden is dit € 295.00. HeArtpool organiseert voor haar deelnemers daarnaast nog diverse activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd op non profitbasis. HeArtpool heeft een Culturele ANBI status en kent daardoor een gunstige belasting aftrek. Zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Lees meer>>

Proefabonnement

Het is mogelijk een proefabonnement te nemen voor € 100.00. Voor dit bedrag kunt u een keuze maken uit het programma-aanbod van 4 lezingen. U mag per lezing deelnemen met 2 personen.
Wilt u graag inzage in het programma stuur een mail naar info@heartpool.nl 

 

Uit de eerste wervingsbrief 1997

Hengelo wordt vernieuwd en groeit!
De stad krijgt een face-lift en wordt uitgebreid met nieuwe industrieterreinen, winkelcentra en woonwijken, een nieuwe schouwburg en (samen met Enschede) een nieuw stadion: "The sky is the limit", wat dit betreft wordt Hengelo een grote stad.

Op het gebied van de beeldende kunst moet Hengelo ook een grote stad worden, want juist op dit gebied kan een stad zich onderscheiden.

Om voor activiteiten van formaat en niveau de benodigde middelen bijeen te brengen, geldt in eerste instantie het bundelen van krachten.

Met de oprichting van de stichting HeArtpool (een samentrekking van Hengelo en Art) op 3 februari 1997 is hiermee een uniek begin gemaakt.

De stichting haakt in op de groeiende interesse voor de beeldende kunst; zij tracht mensen bij elkaar te brengen die de beeldende kunst een 'gouden hart' toedragen.

Zowel voor u als voor de beeldende kunst zal van deze unieke stichting een stimulerende werking uitgaan, dus goed voor u en goed voor de beeldende kunst!