Jaarlijkse bijdrage

  De jaarlijkse bijdrage (schenking) bedraagt 550 euro per deelnemer (inclusief partner). Voor alleengaanden geldt een bijdrage van 295 euro. Zowel voor particulieren als voor ondernemers is dit bedrag fiscaal aftrekbaar (HeArtpool is voor de fiscus een ANBI-instelling). Van het totale bedrag wordt ongeveer 1/10 deel besteed aan activiteiten voor de deelnemers en 9/10 deel aan openbare culturele activiteiten.

  De gemeente Hengelo ondersteunt de stichting met een jaarlijkse bijdrage.

   

  • Administratie / Secretariaat:
  • Deldenerstraat 105
  • 7551 AD ┬áHengelo
  •  
  • E info@heartpool.nl
  • IBAN NL38RABO0397520018

De stichting

 

Doelstelling
De Stichting HeArtpool heeft als doel “het stimuleren van de beeldende kunst in het algemeen en in Hengelo e.o. in het bijzonder”.
 

Historie

 
Eind 1996 ontstond op initiatief van Pier van Dijk en Antek Olszanowski het idee om een collectief mecenaat op te richten voor de beeldende kunst in Hengelo. Zij wisten bedrijven en particulieren te interesseren voor dit initiatief. Op 3 februari 1997 leidde dit tot de notariële oprichting van Stichting HeArtpool (Heart: een samentrekking van ‘Hengelo’ en ‘Art’). Het eerste bestuur bestond naast de initiatiefnemers verder uit Vincent Martens, Hubert Muurlink en Jan Jaap Swerms Suwijn (voorzitter).
Reden voor de oprichting was mede ingegeven door het overlijden van Theo Wolvecamp (1925-1992). De initiatiefnemers waren van mening dat de betekenis van Hengelo’s meest bekend schilder in ere moest worden gehouden wat resulteerde in een tweejaarlijkse nationale prijs voor de schilderkunst, de Wolvecampprijs. Het aantal deelnemers van HeArtpool werd gelimiteerd tot zevenenzestig. Dit aantal is gelijk aan de leeftijd van de Wolvecamp, geboren en getogen in Hengelo en mede-oprichter van de internationale Cobra-groep in 1948.
 
Naast de Wolvecampprijs werden sindsdien vele projecten geïnitieerd door HeArtpool zowel lokaal, regionaal als nationaal zoals bijvoorbeeld;
 • HeArtgardens, waarbij de HeArtpool deelnemers hun tuin beschikbaar stelden aan kunstenaars die door het lot aan hen werden toegewezen,
 • HeArtshop, waarbij een groot winkelpand in de binnenstad werd gebruikt en waarbij vele kunstenaars een vierkante vloeroppervlak werd aangeboden om hun werk te koop aan te bieden,
 • BrinkHeArt, waarbij de glazen ruimte van de toren op de Markt van Hengelo als expositieruimte werd aangeboden aan eerst lokale kunstenaars en later, regionale- en landelijke kunstenaars,
 • HeArtpool Grafiekprijs die slechts enkele keren is uitgereikt en later omgezet in een fonds voor pas afgestudeerde studenten van de schilderafdeling van de Aki/Artez het HeArtfund.
Deelname
Deelname aan de activiteiten van de stichting staat open voor particulieren en ondernemers die wonen en/of werken tussen Regge en Dinkel. De basis bijdrage, een schenking, aan de stichting bedraagt € 550,- per jaar voor 2 personen, alleengaanden € 295.- en wordt voor 100% ingezet voor het organiseren van activiteiten, projecten en lezingen. HeArtpool heeft een Culturele ANBI status en kent daardoor een gunstige belasting aftrek. Zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Deelnemers kunnen tegen betaling deelnemen aan extra activitteiten van HeArtpool zoals de jaarlijkse excursxie/kunstreis.

Proefabonnement

Voor een bijdrage van € 100.- kan men met 2 personen vier lezingen bijwonen

 
Uit de eerste wervingsbrief 1997

Hengelo wordt vernieuwd en groeit!

De stad krijgt een face-lift en wordt uitgebreid met nieuwe industrieterreinen, winkelcentra en woonwijken, een nieuwe schouwburg en (samen met Enschede) een nieuw stadion: "The sky is the limit", wat dit betreft wordt Hengelo een grote stad.

Op het gebied van de beeldende kunst moet Hengelo ook een grote stad worden, want juist op dit gebied kan een stad zich onderscheiden.

Om voor activiteiten van formaat en niveau de benodigde middelen bijeen te brengen, geldt in eerste instantie het bundelen van krachten.

Met de oprichting van de stichting HeArtpool (een samentrekking van Hengelo en Art) op 3 februari 1997 is hiermee een uniek begin gemaakt.

De stichting haakt in op de groeiende interesse voor de beeldende kunst; zij tracht mensen bij elkaar te brengen die de beeldende kunst een 'gouden hart' toedragen.

Zowel voor u als voor de beeldende kunst zal van deze unieke stichting een stimulerende werking uitgaan, dus goed voor u en goed voor de beeldende kunst!