Marc Bijl

Wolvecampprijs 2008

Beeldend kunstenaar Marc Bijl heeft uit handen van juryvoorzitter  Rein Wolfs de Wolvecampprijs 2008 mogen ontvangen.
Juryrapport Wolvecampprijs 2008
Het oeuvre van Marc Bijl is mediaal gezien zeer divers samengesteld. In veel werken worden schilderkunstige middelen naast andere - sculpturale, filmische en installatieve - middelen gebruikt. De laatste jaren ontstaan echter steeds meer werken, die als primair schilderkunstig kunnen worden beschouwd. Met zijn herijking van modernistische verworvenheden uit de schilderkunst (Mondriaan, Newman e.a.) ontwikkelt dit vaak rebelse oeuvre zich buitengewoon sterk. Een kunsthistorisch vocabulaire wordt telkens op een typische expressieve ‘Bijl’-manier opnieuw ingevuld.
Met zijn presentatie ter gelegenheid van de Wolvecampprijs weet Marc Bijl op overtuigende wijze met behulp van schilderkunst een eigen werkelijkheid te creëren. Zijn ruimte is op een bijzondere manier ‘geladen’. Referenties naar het modernisme krijgen door de toevoeging van tekstfragmenten in de vorm van graffiti een haast romantische kwaliteit. De afzonderlijke elementen versterken elkaar en vormen de bouwstenen voor een sterke belevingswereld. Marc Bijls kunst is dynamisch en meeslepend, rebels en romantisch.
Kassel, Rein Wolfs
 
Marc Bijl     Leerdam , 7 juli 1970
Hij is een Nederlandse kunstenaar die woont en werkt in Berlijn .
Van 1992 tot 1997 studeerde Marc Bijl aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in 's-Hertogenbosch . In 1996 studeerde hij een jaar bij Glasgow School of Art. Zijn werken zijn gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken en het gebruik van symbolen en regels. Dit kan leiden tot interventies in de publieke ruimte, sculpturen of installaties die ondermijnen of onderstrepen deze waarneming van de wereld
In 2004 won hij de  Charlotte Köhler Prijs.

 

De genomineerden
  Marc Bijl

  Maaike Schoorel

Evi Vingerling

 

 

 

 
Op de website van de stichting HeArtpool wordt een tijdgebonden beeld van de kunstenaar vermeld; die van de periode rondom de Wolvecampprijs i.c. de solotentoonstelling. Na verloop van tijd dus een stukje geschiedenis. Voor de ontwikkeling van de kunstenaar na de Wolvecampprijs, verwijzen wij graag naar diverse websites, met name:

 

 

 
 

Nominatie

De jury van de Wolvecampprijs, onder voorzitterschap van Rein Wolfs, heeft voor de Wolvecampprijs 2008 genomineerd:
• Marc Bijl
• Maaike Schoorel
• Evi Vingerling

 

 

De jury Wolvecampprijs 2008

Rein Wolfs, voorzitter - Museum Fridericianum in Kassel (D)
Sandra Smallenburg - NRC Handelsblad
Martijn Verhoeven - docent Koninklijke Academie Beeldende Kunsten, Den Haag
Jan Grosfeld - kunstenaar/verzamelaar
Koen Delaere - laureaat van de Wolvecampprijs 2006