Wie maken de activiteiten van HeArtpool mogelijk


Een klein stichtingsbestuur met daar om heen commissies die de diverse activiteiten organiseren. Zij vormen daarmee een grote groep vrijwilligers die zich breed inzet voor de beeldende kunst in Hengelo, Twente.


Ondersteuning stichting HeArtpool

 
Gemeente Hengelo  undefined
 
Fuldauerstichtingundefined
 
Rabobank Centraal Twenteundefined
 
Roelvinkfonds
 
Houtmaat fondsundefined
 
Morssinkhof betonundefined
 
Provincie Overijsselundefined

Strobos metaalundefined

Structureel en incidenteel


Deelnemers
De financiële basis zijn de bijdragen van de deelnemers. Elk jaar een substantieel bedrag afhankelijk van het aantal deelnemers, maar maximaal 67; de leeftijd van Theo Wolvecamp. Hierdoor kunnen we o.a. ook educatieve activiteiten ontwikkelen, zoals bij de tentoonstellingsreeks 'Achter de Basiliek'.
 
Derden

Een structurele jaarlijkse bijdrage van de gemeente Hengelo maakt het mogelijk de continuïteit en de noodzakelijke kwaliteit van de Wolvecampprijs te garanderen en Hengelo, Twente zo op de kaart zetten.

Daarnaast zijn er diverse bronnen van inkomsten, voor het merendeel incidentele subsidies en sponsorbijdragen, veelal gericht op specifieke activiteiten, mede ook afhankelijk van de doelstellingen van de betreffende organisatie.