Historie

Eind 1996 ontstond op initiatief van Pier van Dijk en Antek Olszanowski het idee om een collectief mecenaat op te richten voor de beeldende kunst in Hengelo. Zij wisten bedrijven en particulieren te interesseren voor dit initiatief. Op 3 februari 1997 leidde dit tot de notariële oprichting van Stichting HeArtpool (Heart: een samentrekking van ‘Hengelo’ en ‘Art’). Het eerste bestuur bestond naast de initiatiefnemers verder uit Vincent Martens, Hubert Muurlink en Jan Jaap Swerms Suwijn (voorzitter).
Reden voor de oprichting was mede ingegeven door het overlijden van Theo Wolvecamp (1925-1992). De initiatiefnemers waren van mening dat de betekenis van Hengelo’s meest bekend schilder in ere moest worden gehouden wat resulteerde in een tweejaarlijkse nationale prijs voor de schilderkunst, de Wolvecampprijs. Het aantal deelnemers van HeArtpool werd gelimiteerd tot zevenenzestig. Dit aantal is gelijk aan de leeftijd van de Wolvecamp, geboren en getogen in Hengelo en mede-oprichter van de internationale Cobra-groep in 1948.

Naast de Wolvecampprijs werden sindsdien vele projecten geïnitieerd door HeArtpool zowel lokaal, regionaal als nationaal zoals bijvoorbeeld;
  • HeArtgardens, waarbij de HeArtpool deelnemers hun tuin beschikbaar stelden aan kunstenaars die door het lot aan hen werden toegewezen,
  • HeArtshop, waarbij een groot winkelpand in de binnenstad werd gebruikt en waarbij vele kunstenaars een vierkante vloeroppervlak werd aangeboden om hun werk te koop aan te bieden,
  • BrinkHeArt, waarbij de glazen ruimte van de toren op de Markt van Hengelo als expositieruimte werd aangeboden aan eerst lokale kunstenaars en later, regionale- en landelijke kunstenaars,
  • HeArtpool Grafiekprijs die slechts enkele keren is uitgereikt en laten omgezet in een fonds voor pas afgestudeerde studenten van de schilderafdeling van de aki/Artez het HeArtfund.

Deelname

Deelname aan de activiteiten van de stichting staat open voor particulieren en ondernemers die wonen en/of werken tussen Regge en Dinkel. Het aantal deelnemers is maximaal zevenenzestig (67). De bijdrage aan de stichting bedraagt
€ 1.000 per jaar en wordt voor 90% ingezet voor het organiseren van activiteiten, projecten en lezingen. HeArtpool heeft een Culturele ANBI status en kent daardoor een gunstige belasting aftrek. Zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.