Administratie / Secretariaat:

Postbus 151  

7550 AD  Hengelo
Tel.: 074-249 10 10
E-mail: info@heartpool.nl

Bank: IBAN NL38RABO0397520018

 

 

 

 

Disclaimer

De stichting HeArtpool spant zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet kan worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op in de website van de stichting HeArtpool gepubliceerde teksten of digitale objecten, dan verzoeken wij dit aan ons te melden. Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.


Detailinformatie over kunstenaars is soms gevonden op diverse websites gericht op de beeldende kunst.

 

Bij openingen van tentoonstellingen, lezingen ed. zijn vaak vele personen aanwezig en zullen daar ook gefotografeerd worden. Wij zullen in voorkomende gevallen personen zelf of eventuele familie niet benaderen voor informatie en toestemming. Bezwaar van een individu tegen het plaatsen van een foto met personen op de site kan aangetekend worden bij de stichting HeArtpool

De stichting HeArtpool aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de site of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de site voortvloeien.

Daar waar de teksten en foto's niet direct en geheel afkomstig zijn van derden berust het copyright bij de stichting HeArtpool.

Het auteursrecht van de op de site getoonde kunstwerken berust bij de desbetreffende kunstenaar(s), danwel de stichting HeArtpool. Het is niet toegestaan om zonder hun toestemming afbeeldingen te kopiëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante websites

www.mhhk.nl