Patrick Mangnus   

Heartpool Grafiekprijs Overijssel  2003

Patrick Mangnus combineert verschillende soorten grafische technieken en gebruikt  de onderling verschillende mogelijkheden er van.

Hij scoort  hoog op gebied van professionaliteit, authenticiteit, integriteit en overtuigingkracht. Zijn werk overstijgt de louter grafische techniek.

Behalve de eerder genoemde combinatie van de verschillende grafische technieken viel de jury voor de monumentaliteit van het werk. Technisch vormen die formaten een hoogstandje. De relatie tussen vorm en inhoud die te vinden is in zijn fascinatie voor het industrieel verleden, is opmerkelijk.
Bovendien brengt hij grafiek buiten de bekende kaders en reikt daarmee nieuwe impulsen voor de grafische kunsten aan.
Wat Patrick Mangnus biedt is grafiek in het kwadraat!

De jury

Heartpool Grafiekprijs Overijssel 2003

  • Agnes Grondman voorzitter, directeur van de Hannema-de Stuers Fundatie/Kasteel het Nijenhuis.
  • Peggy Breitbarth, Kunstrecensent/ publicist
  • Henk Laarakkers, Coördinator OCBK Zwolle.
De jury kreeg een heel ruime opdracht en heeft zelf de grenzen kunnen bepalen van wat binnen de grafische technieken valt. Zij heeft daarbij gekozen voor kunstenaars die zich vanuit de traditionele grafische technieken manifesteren. Men denke daarbij aan houtsnede, ets, litho en zeefdruk.
 
 
De genomineerden

Genomineerd voor de provinciale HeArtpool Grafiekprijs 2003 zijn:

  • Patrick Mangnus, Deventer,
  • Herman Meijlof, Almelo
  • Henk Tichelaar, Kampen.

De jury is tot de keuze van deze drie kunstenaars gekomen op grond van het feit dat hun werk geheel vanuit de grafische techniek is ontstaan.
Henk Tichelaar heeft zich volledig gestort op de etsplaat. De afdrukken zijn in de regel weer drager voor een volgende bewerking. Tichelaar verbijzondert zijn etsen door er onder meer met de hand kleuracccenten aan toe te voegen waardoor weer unieke kunstwerken ontstaan.
In de letterlijke betekenis van het woord is het door Meijlof gepresenteerde werk geen grafiek. Echter het totale oeuvre van Meijlof overziend blijkt dat hij dit werk alleen maar heeft kunnen maken vanuit een grafische denkwijze.
Patrick Mangnus combineert verschillende soorten grafische technieken en gebruikt  de onderling verschillende mogelijkheden er van.

 

Deze drie kunstenaars scoren alle drie hoog op gebied van professionaliteit, authenticiteit, integriteit en overtuigingkracht. Hun werk overstijgt de louter grafische techniek. Alle drie de kunstenaars zijn in hoge mate prijzenswaardig.