Activiteiten

HeArtpool zet zich in voor de beeldende kunst in Hengelo e.o
De activiteiten van HeArtpool zijn divers en zijn voor een zeer groot deel gericht op alle inwoners van Hengelo e.o. die geïnteresseerd zijn in kunst- en cultuur en in de beeldende kunst in het bijzonder. De bijzondere tweejaarlijkse Wolvecampprijs, de individuele kunstenaarssteun via het Heartfund, de bekend geworden HeArtpoolactiviteiten als HeartGardens en, “Achter de Basiliek” bijvoorbeeld , zijn gericht op het brede publiek en komen ten goede aan stad en ommeland. Van alle inspanningen van HeArtpool en haar deelnemers is ongeveer 10% intern gericht op de eigen deelnemers en is circa 90% als openbare, breed toegankelijke beeldende-kunst-activiteit te kwalificeren.
 
Gevarieerde HeArtpool activiteiten

Sinds 1997 heeft Heartpool, naast de Wolvecampprijs en het HeArtfund (zie elders op deze website), diverse andere activiteiten en projecten ontwikkeld en georganiseerd.

  • Het Sokkelproject ‘Achter de Basiliek’ is het meest bekende geworden en vindt sinds 2002 plaats.
  • Vanaf 2003 werd in het jaar tussen de Wolvecampprijzen, door HeArtpool de Grafiekprijs van Overijssel uitgereikt.
  • In 2005 organiseerde Heartpool i.s.m. Hengelose beeldend kunstenaars Heartshop
  • HeArtgardens is ook een project dat in Hengelo en omgeving inmiddels tot de verbeelding spreekt. Het is tot nu toe 2 keer georganiseerd. HeArtpool deelnemers stellen in dit project hun tuin ter beschikking stellen aan kunstenaars die met hun werk reageren op de aangeboden locatie.
  • De kunstroute die daarmee ontstaat blijkt voor vele inwoners een aantrekkelijke route te vormen.
  • HeArtpool helpt regelmatig mee aan andere activiteiten in de stad op het gebied van de beeldende kunst. Tentoonstellingen worden zo in samenwerking met anderen tot stand gebracht.

Steeds opnieuw zoekt HeArtpool de mogelijkheden en kansen op om de beeldende kunst en de beeldend kunstenaars in Hengelo e.o. te steunen.

 

 

HeArtpool en de activiteiten voor haar deelnemers

 

Het interne deel van de HeArtpoolactiviteiten is gericht op educatie, ervaring en discussie, naast de onderlinge ontmoetingsfunctie die daarbij hoort. Via lezingen, excursies, workshops en cursorische activiteiten wordt aan de HeArtpooldeelnemers een kans geboden zich verder te verdiepen in aspecten van kunst- en cultuur in het algemeen en de beeldende kunst in het bijzonder. Jaarlijks krijgt een beeldend kunstenaar de opdracht om exclusief voor de deelnemers een jaarprent te vervaardigen in een gelimiteerde oplage van 67. Om het jaar wordt deze opdracht verzorgd door de laureaat van de Wolvecampprijs en een kunstenaar uit de regio.