Nominatie 2014

Vrijdag 25 april kwam de jury van de Wolvecamprijs 2014 in hotel 'Het Lansink' bijeen om onder leiding van voorzitter René Pingen potentiële kandidaten voor de nominatie van de Wolvecampprijs 2014 te bespreken.

Rond 12.00 uur verzamelden de juryleden van de Wolvecampprijs zich bij Hotel Het Lansink. Dhr. René Pingen, directeur van het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch had een drietal kunstkenners benaderd om samen met hem en Aukje Koks in deze jury zitting te nemen.
Colin Huizing (senior conservator Stedelijk Museum Schiedam ), Maurice van Valen (kunstverzamelaar) en Lucette Ter Borg, schrijfster en freelancer bij NRC Handelsblad vonden het een hele eer om samen met René Pingen en Aukje Koks (laureaat Wolvecampprijs 2012) drie kunstenaars te mogen kiezen die genomineerd worden voor de Wolvecampprijs 2014. De juryleden hadden voorafgaand aan de bijeenkomst al een lijst van kunstenaars opgesteld, met daarbij de argumentatie voor de keuze. Het viel op dat een vijftal namen op de lijsten overeenkwam.

Na een overleg van zo’n twee en een half uur, kwamen ze glimlachend naar buiten om te vertellen dat het gelukt was. Ze vertelden dat het, in tegenstelling tot wat zij aan het begin van de middag hadden gedacht, bijzonder lastig was geweest om uiteindelijk drie kunstenaars te nomineren.
“De gekozen kunstenaars zijn heel verschillend en toch hebben zij ook een soort overeenkomst. Het zijn echte schilders, die tegelijkertijd ook wel driedimensionaal werken en andere materialen/technieken gebruiken. Tevens zijn zij bezig met een soort “onderzoek” , schilderkunst op te rekken. Interessante kunstenaars dus!” aldus de voorzitter René Pingen.
De genomineerde kunstenaars zijn:

  • Wafae Ahalouch el Keriasti
  • Marijn van Kreij
  • Esther Tielemans


Alle drie de kunstenaars kennen de Wolvecampprijs  en waren heel blij met hun nominatie.

Voor meer informatie:
www.wafae-ahalouch.com 
www.marijnvankreij.nl
www.esthertielemans.com

Stimulans en waardering
De Wolvecampprijs is bedoeld als oeuvre-/ stimuleringsprijs voor schilders tot veertig jaar, die minimaal vijf jaar woonachtig zijn in Nederland.
De prijs dient ter stimulering van de schilderkunst in Nederland; het is een middel om de laureaat nationaal en ook internationaal onder de aandacht te brengen.

Jury Wolvecampprijs 2014

René Pingen, voorzitter. Directeur van het Stedelijk Museum s’-Hertogenbosch
  • Lucette Ter Borg, NRC Handelsblad.
  • Maurice van Valen, verzamelaar.
  • Colin Huizing, senior conservator Stedelijk Museum Schiedam.
  • Aukje Koks, Laureaat Wolvecampprijs 2012.