"Hou van mij" Ted van Lieshout

Hij is een dubbel- kunstenaar: dichter en vormgever
Educatief deel

De Kinderboekenweek is woensdag 6 oktober van start gegaan en heeft als thema "de Grote Tekententoonstelling" , beeldtaal in kinderboeken. Wij willen met het sokkelproject hier graag op aansluiten.

Kinderen van basisscholen mogen gedichten maken die iets met “kunst” te maken hebben. Dat kan zijn in de breedste zin van het woord. Een schilderij, een bijzondere foto, een apart gebouw, een tekening enz. mag het uitgangspunt van het gedicht worden.
Het mooist zou zijn dat een kopie van het “uitgangspunt”, het schilderij of zo meegestuurd zou kunnen worden. Ook mogen de leerlingen zelf een tekening maken n.a.v. hun gedicht of juist andersom, een gedicht n.a.v. een tekening.
Een vrij breed thema.