'Wat poëzie is'   Harry Mulisch                                                                2008


Mulisch bekeerde zich rijkelijk laat tot de poëzie. De schrijver heeft lang gedacht dat het gedicht voor hem niet het geëigende medium was om onder woorden te brengen wat hij op papier wilde zeggen, om in schrift duidelijk te maken wat hem bezielde . Essays, verhalen, toneelstukken, romans: dat waren de tekstvormen die duidelijk zijn voorkeur genoten.. Naar verluidt bracht het lezen van het werk van Gerrit Achterberg Mulisch tot andere gedachten over poëzie en zette hij die veranderde houding ook daadwerkelijk om in het schrijven van gedichten.
Dertig jaar geleden verraste Mulisch vriend en vijand (hij heeft en koestert net zoveel vijanden als rienden, zeker in de semi-literaire wereld) met een cyclus van negentien gedichten die samen het leerdicht  Wat poëzie is' vormenAan de cyclus laat Mulisch een citaat van de zestiende-eeuwse filosoof en wetenschapper Giordano Bruno vooraf gaan uit diens werk " Heldhaftige woede" uit 1585.
Auteur en uitgeverij(De Bezige Bij) hebben toestemming gegeven om de volledige cyclus op de sokkels achter de Lambertus Basiliek te mogen zetten en het in die vorm aan te bieden aan het langslopende publiek; een open lucht poëziebundel.